Samling: Jape Røykpuff

Røykpuff  Wind Checker

Å ha kontroll med vinden er viktig ved all slags jakt slik at viltet ikke tar opp vitringen av deg. Luktesansen er godt utviklet hos de fleste vilt og har du avslørt posisjonen din ved å spre lukt/vitring kan jaktdagen være ødelagt.